Antibakteriální gel 50 ml

Antibakteriální gel 50 ml

Obrázky a videa mají ilustrační charakter.

Hydratační antibakteriální gel na ruce.

Kód produktu: VABG50
16,53 Kč bez DPH 20,- Kč

Záruka: 24 měsíců

Zeptej se prodavače

Podrobný popis

Obsahuje 60% alkohol a zabije 99,9% bakterií.

Ničí bakterie a viry bez použití vody s vysokou účinností.

Obsah 50ml.

Obsahuje: alkohol, denat.vodu, propylen glykol, carbomer, glycerin, triethanolamine.

Výrobce: Lakeland Cosmetics, Velká Británie.

VAROVÁNÍ

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)
Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Komentáře

K tomuto produktu ješte nikdo nenapsal žádny komentář. Buďte první!

Vložit nový komentář

(vyplňte 42)