Stupeň krytí

Stupeň krytí vyznačuje odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin.

Stupeň krytí se udává v IP kódu, který se skládá ze dvou číslic, kde první označuje ochranu před vniknutím pevných částí a druhé označuje úroveň ochrany před vniknutím vody.

Hodnotu IP je důležité sledovat u bazénových technologií (světla do bazénu, bazénové filtrace, elektrický ohřev atd.), abychom byli chráněni před úrazem elektrickým proudem.

Příklad: svítidlo do bazénu musí mít krytí IP 68 a musí být napájeno bezpečným napětím 12V aby se předešlo úrazu el. proudem. Naopak svítidlo do kanceláře může mít IP 20.

Stupeň krytí před

Stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cízích předmětů
IP 0× bez ochrany bez ochrany
IP 1× dlaní velkých
IP 2× prstem malých
IP 3× nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4× nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5× jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6× jakoukoliv pomůckou prachu úplně
Stupeň vniknutím vody
IP x0 bez ochrany
IP x Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.

Související produkty najdete v těchto kategoriích