Nedostatečný výkon kartušové filtrace?

Příčiny špatného chodu kartušové filtrace.

Příčinou této závady může být zanešená nebo poškozená filtrační kartuš. Proveďte vyčištění kartuše, případně jí vyměňte za novou. Problém může být rovněž způsoben netěsností cirkulačního okruhu (může se projevit přisáváním vzduchu). Zkontrolujte cirkulační okruh a netěsnosti odstraňte.

V případě, že závada přetrvává, obraťte se na bazénového technika.

Související produkty najdete v těchto kategoriích