Filtrační písek z filtrace se dostává do bazénu

Co dělat, když se písek z filtrace dostane do bazénu a jaké jsou příčiny.

Tato závada může mít několik příčin:

Pokud je filtrace nově uváděná do provozu může být příčinou špatná montáž sběrače ve filtrační nádobě případně nesprávná hrubost či množství použitého filtračního média.

V případě již funkční filtrace může být příčinou poškození sběrače ve filtrační nádobě, mechanické opotřebení filtračního media, případně nesprávná manipulace s ventilem.

S ventilem je třeba vždy manipulovat-měnit polohy při vypnutém čerpadle. V opačném případě může dojít k poškození ventilu jehož následkem může dojít k průniku pískové náplně do bazénu.

Je třeba rovněž dodržet postup při průplachu filtru zejména dokončit čistící výplach.

Související produkty najdete v těchto kategoriích